อิทธิ พลางกูร อัลบั้ม เวลาที่เหลือ (พ.ศ. 2547)


1.อิทธิ พลางกูร - สะดวกโยธิน (3:42)
2.อิทธิ พลางกูร - กำหนดเอง (4:42)
3.อิทธิ พลางกูร - เจ็บจะตาย (3:57)
4.อิทธิ พลางกูร - สามัญ..ชน (3:36)
5.อิทธิ พลางกูร - หัวอกเดียวกัน (3:51)
6.อิทธิ พลางกูร - เวลาที่เหลือ (3:55)
7.อิทธิ พลางกูร - ผู้พิชิต (4:22)
8.อิทธิ พลางกูร - น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า (3:35)
9.อิทธิ พลางกูร - ฟ้าเป็นใจ (4:21)
10.อิทธิ พลางกูร - เจ็บจะตาย (ดนตรี) (3:56)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments