อิทธิ พลางกูร อัลบั้ม อิทธิ 3 เวลา (พ.ศ. 2533)


1.อิทธิ พลางกูร - เราสามคน (5:02)
2.อิทธิ พลางกูร - ดินทราย (4:37)
3.อิทธิ พลางกูร - ใครทำใคร (5:08)
4.อิทธิ พลางกูร - ไม้ขีดไฟ (3:23)
5.อิทธิ พลางกูร - ไม่ธรรมดา (3:05)
6.อิทธิ พลางกูร - กาลเวลา (4:10)
7.อิทธิ พลางกูร - หมดศรัทธา (4:14)
8.อิทธิ พลางกูร - ทำใจลี้ภัย (3:39)
9.อิทธิ พลางกูร - แผลเป็น (3:54)
10.อิทธิ พลางกูร - คลับคล้ายคลับคลา (3:51)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments