อิทธิ พลางกูร อัลบั้ม อิทธิ 5 กำลัง D (พ.ศ. 2536)


1.อิทธิ พลางกูร - ทรมาน (4:38)
2.อิทธิ พลางกูร - 2T (สองทีกำลังดี) (4:15)
3.อิทธิ พลางกูร - ทำใจไม่ได้ (3:52)
4.อิทธิ พลางกูร - ต่างคนต่างแพ้ (5:06)
5.อิทธิ พลางกูร - เด็ดปีก (3:51)
6.อิทธิ พลางกูร - ทรนง (5:25)
7.อิทธิ พลางกูร - ไม่มีทาง (4:40)
8.อิทธิ พลางกูร - ตอกตะปูปิดฝา (4:30)
9.อิทธิ พลางกูร - หลีกทาง (4:13)
10.อิทธิ พลางกูร - โหดเลวดี (3:13)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments