อิทธิ พลางกูร อัลบั้ม อิทธิ & เทียรี่ Heart & Soul (พ.ศ. 2540)


1.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 01 - ในกำมือ (3:55)
2.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 02 - ฆ่าไม่ตาย (4:12)
3.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 03 - คนดีในชีวิต (4:47)
4.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 04 - แม้เลือกเกิดได้ (5:04)
5.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 05 - ดาวแห่งความฝัน (3:48)
6.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 06 - ผัดฟัก...ฟักผัด (3:42)
7.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 07 - เก็บเรา (3:52)
8.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 08 - แฝด(คนละฝา) (3:53)
9.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 09 - กว่าจะถึงวันนั้น (4:00)
10.อิทธิ & เทียรี่ - อิทธิ & เทียรี่ 10 - เป็นประจำ (4:18)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments