อิทธิ พลางกูร อัลบั้ม รวมฮิต ITTI เก็บตะวัน (พ.ศ. 2538)


1.อิทธิ พลางกูร - คิดอะไรอยู่ (4:23)
2.อิทธิ พลางกูร - เราสามคน (5:09)
3.อิทธิ พลางกูร - รอยร้าว (4:24)
4.อิทธิ พลางกูร - ยังจำไว้ (5:15)
5.อิทธิ พลางกูร - ให้มันแล้วไป (3:37)
6.อิทธิ พลางกูร - ไปต่อไป (5:14)
7.อิทธิ พลางกูร - เจ็บคราวนี้ (3:17)
8.อิทธิ พลางกูร - เก็บตะวัน (4:39)
9.อิทธิ พลางกูร - ทรมาน (4:39)
10.อิทธิ พลางกูร - กาลเวลา (4:10)
11.อิทธิ พลางกูร - อย่าทนอีกเลย (3:55)
12.อิทธิ พลางกูร - เมื่อใดฉันไร้รัก (3:49)
13.อิทธิ พลางกูร - ทำให้ไม่ได้ (3:53)
14.อิทธิ พลางกูร - ดินทราย (5:03)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments