ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว อัลบั้มรวมฮิต อยากไปหา...ปี้ (พ.ศ. 2550)


1.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - เพื่อนเป็นเกย์ (4:11)
2.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - แม่ไม่ปลื้ม (3:44)
3.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - ให้ฉันไปด้วย[Dance] (5:20)
4.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - ให้ฉันไปด้วย[Hip Hop] (4:22)
5.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - ไม่ง่วงนอน (3:29)
6.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - ไม่ต้องดาวน์ (3:27)
7.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - ข้าวแกง (3:49)
8.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - ต้องกู้[Dance] (3:54)
9.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - ต้องกู้บ[Hip Hop] (3:22)
10.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - ลุยไปเลย (4:08)
11.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - วันทูยืม[BKK] (4:14)
12.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - วันทูยืม[North] (4:19)
13.ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว - หูผึ่ง (3:32)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments