แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย อัลบั้ม amp+au (พ.ศ. 2546)


1.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - ตำนานคนโชคดี (4:00)
2.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - ตุ๊กตาเพื่อนเก่า (4:12)
3.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - คล้ายคล้าย..ว่าใช่ (3:00)
4.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - ให้อภัย (3:50)
5.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - นายปัจจุบัน (4:09)
6.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - ความฝัน ขอบฟ้า และพายุ (3:50)
7.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - ไฟกันน้ำแข็ง (4:32)
8.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - จะพูดกับคน (3:21)
9.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - ไม่เสียใจ (4:54)
10.แอม เสาวลักษณ์, อุ๊ หฤทัย - อธิษฐานให้เธอ (3:01)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments