แอม เสาวลักษณ์ อัลบั้ม บันทึกของดอกไม้เหล็ก (พ.ศ. 2536)


1.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - กดดัน (4:45)
2.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - แค่เสียใจไม่พอ (4:01)
3.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ดูเอง (3:40)
4.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ไม่อยากโทษใคร (4:17)
5.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - คำถามเดิม (3:25)
6.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - นิยาย (4:08)
7.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ใครนะ (พูดจัง) (3:22)
8.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - เพราะไม่เข้าใจ (3:51)
9.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - เมืองร้าง (4:35)
10.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - อุทิศให้ (3:30)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments