แอม เสาวลักษณ์ อัลบั้ม ชีวิตและจิตใจ (พ.ศ. 2537)


1.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ความทรงจำ (4:26)
2.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - รักฉันทำไม (4:06)
3.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ตัดสินใจ (4:58)
4.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ไม่ยอม (4:16)
5.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - เธอไม่เข้าใจ (3:15)
6.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ท้อไม่แท้ (3:49)
7.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - อุปสรรค (4:43)
8.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ก็เรารักกันไม่ใช่หรือ (4:21)
9.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ฉันไม่อยากฟัง (4:19)
10.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - จะคุ้มไม่คุ้ม (4:07)
11.แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ใจคน (4:42)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments