แอม เสาวลักษณ์ อัลบั้ม เรื่องน้ำเน่า (พ.ศ. 2550)


1.Amp เสาวลักษณ์ - ไม่รู้อะไรเข้าสิง (3:26)
2.Amp เสาวลักษณ์ - เพลงน้ำเน่า (3:33)
3.Amp เสาวลักษณ์ - เวลาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี (3:51)
4.Amp เสาวลักษณ์ - ลืมไม่ได้จริง (4:24)
5.Amp เสาวลักษณ์ - พัทยา สาทร (3:22)
6.Amp เสาวลักษณ์ - สุดท้าย...ลาก่อน (3:30)
7.Amp เสาวลักษณ์ - เพลงดอกไม้ (3:32)
8.Amp เสาวลักษณ์ - เสือก (3:16)
9.Amp เสาวลักษณ์ - เวทนา (3:36)
10.Amp เสาวลักษณ์ - มันยังไม่ถึงคิว (3:33)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments