แอม เสาวลักษณ์ อัลบั้ม Amp's Tales เรื่องเล่า..เสาวลักษณ์ (พ.ศ. 2544)


1.01-คนกลางคืน (3:54)
2.02-เธอไม่ต้องรู้ (3:05)
3.03-ฉันไม่ใช่เจ้าของเธอ (4:22)
4.04-สักวันจะไปถึงฝัน (4:27)
5.05-ไปด้วยกันไหม (3:10)
6.06-เป็นไปไม่ได้ (4:14)
7.07-รักกันเบาเบา (3:33)
8.08-เรื่องยาก (3:41)
9.09-แยกกันตรงนี้ (3:46)
10.10-ภาพมายา (3:39)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments