แอม เสาวลักษณ์ อัลบั้ม City Woman (พ.ศ. 2543)


1.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - สวัสดีความรัก (3:13)
2.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - คิดถึงคนแปลกหน้า (4:30)
3.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ผู้หญิง - 2 พันธุ์ (city woman) (3:10)
4.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ต่างมุม (4:16)
5.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - หากไม่มีพรุ่งนี้ (4:43)
6.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ห้ามปวดตับ (3:44)
7.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - ตำราที่เคยอ่าน (4:37)
8.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - นิยายเมืองหลวง (3:34)
9.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - อย่าเอ็ดไป (3:36)
10.เสาวลักษณ์ ลีละบุตร - อย่ามองฉันเลย (4:22)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments

Post a Comment