แอม เสาวลักษณ์ อัลบั้ม May Love Remain (พ.ศ. 2548)


1.แอม Amp - ครึ่งหนึ่งของชีวิต (3:38)
2.แอม Amp - ฉันยังอยู่ได้ คนดี (3:15)
3.แอม Amp - อโหสิ (3:19)
4.แอม Amp - May Love Remain (3:53)
5.แอม Amp - รอยเจ็บในความล้มเหลว (3:24)
6.แอม Amp - หากฉันไม่เคย (3:37)
7.แอม Amp - กิจกรรมทางใจ (3:50)
8.แอม Amp - หญ้าอ่อน (3:19)
9.แอม Amp - เมื่อนั้น (3:52)
10.แอม Amp - ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (3:54)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments