พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร อัลบั้ม ผู้หญิงตาดำๆ (พ.ศ. 2548)


1.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - คำขอร้องของผู้หญิงตาดำๆ (4:33)
2.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - ฉันกลัว (เธอรับไม่ได้) (4:15)
3.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - เราคงต้องเป็นแฟนกัน (3:54)
4.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - ไม่รัก...ช่างปะไร (3:07)
5.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - เพียงพอแล้ว (3:25)
6.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - ไม่อายดวงจันทร์ (4:08)
7.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - ไม่ถือสาแต่ว่ารู้สึก (4:46)
8.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - เสียหาย (2:49)
9.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - สัญญา (4:06)
10.พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร - นายยังมีเรา (3:45)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments