พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร อัลบั้ม นักร้องเปื้อนฝุ่น (พ.ศ. 2550)


1.พั้นช์ วรกาญจน์ - แปลว่ายังหายใจ (3:55)
2.พั้นช์ วรกาญจน์ - สาบานส่งๆ (4:02)
3.พั้นช์ วรกาญจน์ - ยิ่งเฉยยิ่งชอบ (3:52)
4.พั้นช์ วรกาญจน์ - จอดรถตรงนี้ฉันจะลง (3:36)
5.พั้นช์ วรกาญจน์ - พอแล้ว (3:41)
6.พั้นช์ วรกาญจน์ - บอกรัก (2:52)
7.พั้นช์ วรกาญจน์ - ซ่อน (4:17)
8.พั้นช์ วรกาญจน์ - ฟ้าลวงฟ้าลืม (3:29)
9.พั้นช์ วรกาญจน์ - ใจแลกใจ (4:02)
10.พั้นช์ วรกาญจน์ - คุณกร่างอ้างเก่ง (3:05)
11.พั้นช์ วรกาญจน์ - อย่าเป็นคนดีด้วยวิธีนี้เลย (4:04)
12.พั้นช์ วรกาญจน์ - แปลว่ายังหายใจ (Acoustic Version) (2:09)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments